ייצוג עובדים בכירים

 

 

אני מלווה באופן צמוד עובדים בכירים.

הטיפול בעובדים בכירים על ידי המעסיק הוא אישי ומיוחד.
 

לבכירים נתפרת על ידי המעסיק "חליפה" של תנאי העסקה מיוחדים.
מעורבותו של עורך הדין מתבקשת לשם השגת התוצאות המיטביות בקביעת התנאים הנלווים לשכר בהיקף
ההולם את המשרה הבכירה, בהגדרת החובות והזכויות של העובד/ת הבכיר/ה ובבחינת המגבלות
שהמעסיק מבקש להטיל על העובד/ת הבכיר/ה - בתקופת ההעסקה ועוד יותר מכך - לאחריה.

 

 

 

תחומים