פתיחת תיבת דואר אלקטרוני של עובד לשעבר |  החלטה מיום 20.7.2014
 

 

בתיק בו אני מייצג את התובעת, ניתנה החלטה חשובה בענין פתיחת תיבת דואר אלקטרוני של הנתבע, נושא משרה בכיר
לשעבר בתובעת.

 

התובעת, חברה המייבאת ציוד לתינוקות, הגישה תביעה כספית כנגד נושא משרה בכיר לשעבר וגורמים נוספים, בטענה כי הנתבע וחברה זרה, ספקית של החברה, קשרו קשר להעביר את עסקיה של הספקית הזרה, לחברה חדשה שהקים הנתבע. במסגרת התביעה הוגשה על ידי התובעת בקשה להוציא מתוך תיבת המייל של נושא המשרה, שנשאה את הדומיינים של התובעת, את תכתובות המייל שלו עם מספר עובדים של הספקית הזרה. התובעת טענה כי קיים יסוד סביר לחשוב כי תיבת המייל כוללת התכתבויות שיעידו על ההתקשרות הפסולה בין הספקית הזרה לבין הנתבע.
 

הנתבע התנגד לבקשה והתנה את הסכמתו לה בשליטה על התהליך באופן שיאפשר לו למחוק הודעות מייל לפי בחירתו ובקבלת הצהרה מהתובעת כי לא פתחה קודם לכן את תיבת המייל שלו. בית המשפט קיבל את הבקשה ודחה את עמדת הנתבע. בית המשפט קבע כי בעקבות פסק הדין בעניין איסקוב יש לראות בתיבת המייל של הנתבע כ"תיבה מקצועית מעורבת", לגביה אין למעסיק זכות לעיון בתוכנה של התיבה, אלא בהסכמתו הספציפית של העובד. יחד עם זאת, בית המשפט קיבל את טענתה של התובעת לפיה יש לאפשר לה גישה להוצאת מיילים ספציפיים לפי רשימת שמות של נמענים או כותבים, עובדי הספקית הזרה. בית המשפט דחה את עמדת הנתבע לפיה יש להתנות את פתיחת התיבה בהצהרה מוקדמת של התובעת כי לא פתחה את התיבה קודם לכן.